Τοπικές Μονάδες Νερού

Τοπικές μονάδες νερού

Μια τοπική μονάδα νερού ή αλλιώς fan coil (FCU), είναι μια συσκευή που αποτελείται από έναν ανεμιστήρα (fan) και ένα εναλλάκτη θερμότητας (coil) . Ως μέρος ενός συστήματος HVAC που βρίσκεται σε οικιακά, εμπορικά ή και βιομηχανικά κτίρια, μια μονάδα fan coil συνδέεται συχνά με αεραγωγούς και θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός ή περισσοτέρων χώρων . Ο θερμοστάτης βασικά ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την παροχή νερού στον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας μια ηλεκτροβάνα.

Λόγω της απλότητας και της ευελιξίας τους, τα fan coil, μπορεί να δώσουν λύση σε πολλά λειτουργικά προβλήματα μιας εφαρμογής ενώ είναι από όλο τον τεχνικό κόσμο αποδεκτό ότι οι συγκεκριμένες μονάδες είναι πιο διαχειρίσιμες από αντίστοιχα συστήματα απευθείας εκτόνωσης.

Μια μονάδα fan coil μπορεί να είναι κρυφού ή εμφανούς τύπου εντός του χώρου που εξυπηρετεί. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως δαπέδου, οροφής, αεραγωγών, κασέτα, ντουλάπα, τοίχου κ.α. ενώ ποικίλουν και οι αποδόσεις τους ανάλογα με την επιφάνεια που καλύπτουν.

Η στάθμη θορύβου ενός fan coil, όπως κάθε άλλη μονάδα κλιματισμού, οφείλεται κυρίως στο σχεδιασμό της μονάδας και στα δομικά υλικά γύρω από αυτήν. Αρκετά από αυτά προσφέρουν πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Η Myclima με πολυετή γνώση σε εκατοντάδες εφαρμογές fan coil επιλέγει σε συνεργασία με σας, τον τύπο και το μέγεθος που ταιριάζει στο χώρο σας ώστε το αισθητικό κομμάτι να σας χαλαρώνει ενώ η λειτουργία του να σας ηρεμεί. Η σωστή επιλογή fan coil θα είναι σε θέση να διατηρεί τα ποσοστά υγρασίας σταθερά 60-65% ενώ ταυτόχρονα θα σας εξοικονομεί τουλάχιστον 15% από την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας.

Γι’ αυτό η Myclima είναι η καλύτερη εταιρεία εφαρμογών μεικτών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με αντλία θερμότητας στην Ελλάδα.