Ρυθμιστές Συχνότητας – Inverters

Ρυθμιστές Συχνότητας - Inverters

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες (συμπιεστές , ανεμιστήρες , αντλίες νερού , κ.α.) αποτελούν κομμάτια ζωτικής σημασίας για την σωστή λειτουργία ενός συστήματος. Προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά και να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη δύναμη – ροπή και ταχύτητα, απαιτούν συγκεκριμένη ποσότητα και ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την ποσότητα και ποιότητα ρεύματος παρέχει ο ρυθμιστής στροφών ή συχνότητας ενός συστήματος,  ώστε η λειτουργία του κινητήρα να είναι απόλυτα σταθερή και ενεργειακά επιθυμητή με την τρέχουσα ζήτηση της εργασίας.

Η σε βάθος ανάλυση και κατανόηση του εκάστοτε συστήματος ενέργειας, σε συνδυασμό με τη σωστή ρύθμιση και παραμετροποίηση του ρυθμιστή συχνότητας παρέχουν προστασία στον κινητήρα και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την απόλυτα ομαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος.