Μελέτες & Μετατροπές

Μελέτες & Μετατροπές

Η myclima  αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη μελέτη νέων συστημάτων ενέργειας ή τη μετατροπή των υφιστάμενων συστημάτων με στόχο την υψηλή απόδοση και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Αναλαμβάνουμε:

  • Τη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση συστημάτων νερού για κλιματισμό και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.
  • Τη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ολικής ανάκτησης θερμότητας σε όλες τις μονάδες ψύξης και κλιματισμού.
  • Τη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ολικής ανάκτησης θερμότητας σε όλες τις κεντρικές μονάδες κλιματισμού τύπου VRV-VRF.
  • Τη μελέτη ψυκτικών συγκροτημάτων εξ ολοκλήρου με έλεγχο inverter και εξοικονόμηση τουλάχιστον 40% απο οποιοδήποτε παρόμοιο σύστημα του εμπορίου.
  • Τη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού με εξοικονόμηση ενέργειας απο 40% κατόπιν παραγγελίας.
  • Τη μετατροπή στον ψυκτικό κύκλο της μονάδας ώστε να μπορέσουμε, σε άμεση συνάρτηση με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, να πάρουμε από τον συμπιεστή την μέγιστη δυνατή απόδοση με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση.
  • Τη μετατροπή όλων των ημικεντρικών και κεντρικών μονάδων on-off σε inverter
  • Τη μετατροπή μονάδων κλιματισμού και αντλιών θερμότητας από λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a σε R32
  • Τη μετατροπή υφιστάμενων συστημάτων ψύξης σε inverter.