Θερμοστάτες

Θερμοστάτες

Η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου αλλά και των μέσων μεταφοράς της θερμότητας είναι ο σημαντικότερος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και δημιουργίας του ιδανικού κλίματος σε ένα χώρο ή κτίριο. Η Myclima επιλέγει τον τρόπο ,το μέσο αλλά και το σημείο επέμβασης της εφαρμογής ώστε οι σωστές ενδείξεις από το σωστό σημείο να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ιδανικοι θερμοστάτες για οποιοδήποτε χώρο είτε απλοί είτε για fan coil (τοπικές κλιματιστικες μονάδες) είναι το αποτέλεσμα  πολυάριθμων επιτυχημένων εφαρμογών με διαφορετικο βαθμό δυσκολίας οι οποίοι καταφέρνουν και συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την υψηλή ποιότητα και την απαράμιλλη αισθητική.

Οι θερμοστάτες της humit  συνδυάζουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για κάθε νέο έργο.