Ηλιακά Συστήματα

Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ

Η επιλογή ηλιακών συστημάτων τελευταίας γενιάς για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης συμβάλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η myclima επιλέγει προσεκτικά προϊόντα με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης προς όφελος του καταναλωτή για οικιακή ή επαγγελματική – βιομηχανική χρήση.

Πρώτη η myclima κάνει χρήση των μποίλερ από πλαστικό για ξενοδοχειακή χρήση,  όπως επίσης και την τεχνολογία του φρέσκου νερού για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  τα τελευταία 4 χρόνια για οικιακή και ξενοδοχειακή χρήση.