Αντλίες θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Τα τελευταία χρόνια οι αντλίες θερμότητας αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των συστημάτων ενέργειας.  Η myclima από την ίδρυση της εξειδικεύεται στην μελέτη και κατασκευή αντλιών θερμότητας. Όλες οι μονάδες που κατασκευάζουμε έχουν:

 • Βαθμό Απόδοσης που ξεπερνάει τo 5 – Ενεργειακή Κλάση Α+++ .
 • Εξαρτήματα και υλικά τα οποία συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
 • Inverter τελευταίας γενιάς.
 • Εναλλάκτες και δοχείο αδράνειας με πλήρη ασφαλιστική διάταξη τα οποία εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • Αθόρυβη λειτουργία (44-60db ένταση στο 1 μέτρο).
 • Ειδική βαφή (boatlac) για προστασία από υφάλμυρο περιβάλλον.
 • Εγγύηση 10 χρόνια για το σύνολο της μονάδας (εναλλάκτες – μηχανικά μέρη – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά) με προϋπόθεση η ετήσια συντήρηση να γίνεται από την εταιρία μας.

 

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μία μηχανολογική διάταξη που επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας από ένα χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε ένα χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας.

Ποια είναι τα βασικά μέρη μιας αντλίας θερμότητας και πως λειτουργεί;

Η αντλία θερμότητας απορροφά την θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και την διοχετεύει για θέρμανση και ζεστό νερό. Η λειτουργία της δηλαδή (μεταφορά ενέργειας από χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε ένα χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας) αντιστρέφει τη φυσική ροή της θερμότητας που είναι από το ζεστό στο κρύο.

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλα τα ψυκτικά μηχανήματα και η λειτουργία τους βασίζεται στις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται στα ψυγεία , καταψύκτες, κλιματιστικά κ.λ.π.

Τα βασικά μέρη μια αντλίας θερμότητας είναι:

 • Ο συμπιεστής
 • Ο συμπυκνωτής
 • Ο εξατμιστής
 • Η εκτονωτική βαλβίδα
 • Η τετράοδη βαλβίδα
 • Το σύστημα ελέγχου

Ο συμπιεστής συμπιέζει το ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί μέσα στην αντλία θερμότητας. Λόγω της συμπίεσης αυξάνεται η πίεση θερμαίνεται και κατευθύνεται προς τον συμπυκνωτή.

Στον συμπυκνωτή το υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας αέριο αποβάλει τη θερμότητά του στο νερό το οποίο θερμαίνετε  και το οδηγείται στα θερμαντικά σώματα(καλοριφέρ, ενδοδαπέδια  κ.α.).

Το ψυκτικό υγρό διέρχεται από τη βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία μειώνει την πίεση και επομένως η θερμοκρασία κατεβαίνει χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος .

Το ψυκτικό υγρό κατευθύνεται προς τον εξατμιστή όπου απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος, κατά τη φάση της εξάτμισης  το ψυκτικό υγρό επιστρέφει στον συμπιεστή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Στην περίπτωση ψύξης, ο κύκλος μπορεί να αντιστραφεί με την χρήση της τετράοδης βαλβίδας

 

Πόσοι τύποι αντλίας θερμότητας υπάρχουν;

Ανάλογα με το ρευστό στο οποίο αποβάλει (ή από το οποίο προσλαμβάνει) την ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας ταξινομούνται σε:

 • Αντλίες θερμότητας αέρος / αέρος
 • Αντλίες θερμότητας αέρος / νερού
 • Αντλίες θερμότητας νερού / νερού
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Ανάλογα με τη θέση των διαφόρων στοιχείων τους, οι αντλίες θερμότητας ταξινομούνται σε:

 • Ενιαίες ή αυτόνομες (Compact) όπου όλοι οι μηχανισμοί βρίσκονται σε κοινό κέλυφος.
 • Διαιρούμενες ή διμερούς τύπου (Split units) όπου ο ατμοποιητής (ή ο συμπυκνωτής) είναι ανεξάρτητος του υπολοίπου συστήματος.

Ανάλογα με το είδος της κινητήριας μηχανής, οι αντλίες θερμότητας ταξινομούνται σε

 • Αντλίες με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
 • Αντλίες με συμπιεστές κινούμενους από μηχανές εσωτερικής καύσης (πετρέλαιο, ατμός, αέριο κλπ)
 • Αντλίες με συμπιεστές απορρόφησης και προσρόφησης ( θερμική ενέργεια χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας).

 

Πώς επιλέγω τη σωστή αντλία θερμότητας;

Για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιών θερμότητας έχει καθιερωθεί η μέτρηση του συντελεστής απόδοσης  COP (Coefficient of Performance) και ο λόγος ενεργειακής απόδοσης  EER (Energy Efficiency Rating) σε τυποποιημένες συνθήκες .Οι βαθμοί απόδοσης χαρακτηρίζουν την ποιότητα κατασκευής μιας αντλίας θερμότητας, αφού ο υπολογισμός τους αναφέρεται στις ίδιες συνθήκες για όλες τις αντλίες .

Ο συντελεστής απόδοσης COP της αντλίας αφορά τη μέτρηση εκείνη που μας αποδεικνύει κατά το πόσο η αντλία μας είναι αποδοτική σε σχέση με το ποσό ενέργειας που καταναλώνει.

Ο λόγος ενεργειακής απόδοσης EER ( Energy Efficiency Rating – EER ) της αντλίας είναι η μέτρηση εκείνη που μας αποδεικνύει κατά πόσο η αντλία μας είναι αποδοτική στην ψύξη.

Όσο υψηλότεροι είναι αυτοί οι δύο δείκτες τόσο πιο αποδοτική είναι η αντλία.

 Πρέπει να αντικαταστήσω το υπάρχον σύστημα θέρμανσης που έχω;

Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις είναι το τι θα κάνω το υπάρχων σύστημα θέρμανσης;  Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με υφιστάμενα σύστημα  θέρμανσης (λέβητα αερίου ή πετρελαίου) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Επίσης σε περιπτώσεις που η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκετε σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ( < -15 °C ) ή το μέγεθος της αντλίας είναι μικρό το υπάρχον σύστημα θέρμανσης λειτουργεί ενισχυτικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.